Uitnodiging

Hierbij nodig ik u uit voor het “Open” Bridge Kampioenschap Defensie 2019.
De wedstrijd wordt op 30 maart gehouden in Nationaal Denksportcentrum Den Hommel Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht. Deze locatie is prima bereikbaar met de auto en openbaar vervoer.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken verzoek ik u  aan deze wedstrijd ruime bekendheid te geven.

U kunt meedoen als u tot één van de volgende doelgroepen behoort:
a. Actief dienende Nederlandse militair.
b. Burger ambtenaar Ministerie van Defensie.
c. (Actieve)Reservist waaronder leden van de NATRES.
d. Gepensioneerde (of daarmee gelijkgestelde) defensiemedewerker.
e. Oud defensiemedewerkers.
f. Ex-dienstplichtigen.
U bent vrij in de keuze van uw partner.

Prijzen*
Meesterklasse:      € 125, 75, 50, 25
Promotieklasse:     € 100, 50, 25

Wijn
Voorronde:  nr 1 t/m 3
Finale: 50% score en de nr 10, 20, 30, 40 en 50 in elke lijn
U kunt zich opgeven door overmaking van €20 per paar op
bankrekening NL17RABO0382371518 tnv Dhr P. Scholten onder vermelding van de deelnemende personen.
Voor betaling uit het buitenland geldt BIC RABONL2U.
Daarnaast dient tegelijkertijd een schriftelijke aanmelding plaats te vinden bij F. Groenewold, via het contactformulier van deze website Inschrijfformulier

Systeemkaart klein (te verkrijgen bij de wedstrijdleiding) of groot model NBB verplicht, ook indien een natuurlijk of eenvoudig systeem wordt gespeeld.
HOM en Bruine stickerconventies zijn niet toegestaan
.
Indien een paar aan tafel verschijnt zonder systeemkaart wordt 4 % van de eindscore in mindering gebracht en dient men alsnog een systeemkaart op te stellen, alvorens verder te mogen spelen.

Tijdschema:

Tijd Activiteit
09.00 – 09.45 Uitdelen loopbriefjes ochtendzitting
10.00 – 13.15 1e zitting
13.15 – 14.00 Lunchpauze + uitslag + protestmogelijkheden
14.00 – 14.15 Indeling middagsessie en uitdelen loopbriefjes 2e zitting
14.15 – 17.30 2e zitting
17.30 – 18.00 Uitslag + protestmogelijkheden
18.00 Prijsuitreiking + opruimen zaal

Indien u op de speeldag onverhoopt bent verhinderd of onderweg pech krijgt, dan kunt u telefonisch contact opnemen met:
F. Groenewold,
tel.nr +31 (0) 6 51151847.

Bevestiging:
Na inschrijving ontvangt u een mail ter bevestiging. In de week voorafgaande aan de wedstrijd krijgen deelnemers die een emailadres hebben opgegeven de parenindeling voor de ochtendzitting toegestuurd.
Degenen die geen emailadres hebben kunnen vanaf 3 dagen voor aanvang het paarnummer opvragen bij F. Groenewold.

Uitslag: De uitslag wordt gepubliceerd op de site van de NBB via NBB uitslagen

Poster Bridge 2019

Facebook
Google+
https://openbridgekampioenschapdefensie.nl">
Twitter
LinkedIn